Välkommen till Modellskolan!

Professor Tomas Kroksmark

Professor Tomas Kroksmark – Since 1950

Modellskolan är namnet på ett skol- och kompetensutvecklingsprojekt för lärare som utgår från begreppen:

- En skola på vetenskaplig grund
- Forskande lärare
- Full måluppfyllelse
- Kollektiv kompetensutveckling
- Kollegial kompetensutveckling

Här kan du hitta information om Modellskolan och följa utvecklingen i de projekt som är verksamma och som ska starta. Läs mer…

Det finns möjlighet för en skola eller en kommun att associera till nätverket Modellskolan. Läs mer…

Grundstrukturen för den kollektiva kompetensutvecklingen i Modellskolan  finns i 3O-Modellen. Läs mer…

3O-Modellen är EU-finansierad. Läs mer…

Forskning om Modellskolan – En skola på vetenskaplig grund med forskande lärare.
Finansiär: Vetenskapsrådet/Utbildningsvetenskapliga kommittén 

Modellskolan: Ribbaskolan i Gränna. Skolinspektionens rapport 2013

Modellskolan/Ribbaskolan har fått pris i en internationell tävling – Education Excellence Recognition Award (ETER) – för utmärkt kvalitetsarbete i skolan. Priset delades ut den 17 november 2014 i Milwaukee i USA.

Boken om Modellskolan finns nu: Modellskolan – en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Studentlitteratur, 2014.

Kompetensutvecklingsprojektet Modellskolan bygger på en pedagogisk idé: om lärare integrerar vetenskaplig kompetens i sin didaktiska skicklighet ökar kvaliteten i elevens lärande. Grunden för de mycket goda resultaten av detta projekt är det kollektiva och kollegiala lärandet på arbetsplatsen.

 

Konferens
Högskolan för lärande och kommunikation planerar en konferens på temat Modellskolan – en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Datum är satt till den 30 mars 2014. Plats: Högskolans för lärande och kommunikation i Jönköping. För program etc se HLKs hemsida.